Contoh : ahmad@swcorp.my , Username adalah ahmad
Jangan gunakan No. Kad Pengenalan untuk login

PERINGATAN : KEMASKINI INBOX DAN FOLDERS ANDA JIKA SUDAH PENUH !!

CLICK MANUAL INTEGRASI SWCORP GMAIL
SWCorp.my Webmail Copyright BTM PPSPPA 2014