Contoh : ahmad@swcorp.my , Username adalah ahmad
Jangan gunakan No. Kad Pengenalan untuk login

SISTEM EMAIL INI ADALAH UNTUK SIMPANAN SERTA RUJUKAN EMAIL LAMA SAHAJA (REPOSITORY ARCHIVE) SILA GUNA EMAIL 1GOVUC YANG BARU. WEBMAIL 1GOVUC SWCORP

SWCorp.my Webmail Copyright BTM PPSPPA 2015